Bảo tàng Đà Nẵng

Bảo tàng Đà Nẵng thành lập từ năm 1989 được đầu tư phương tiện trưng bày, thiết bị nghe nhìn và hệ thống chiếu sáng hiện đại.

Không gian trưng bày gồm 3 tầng giới thiệu hơn 2.500 tư liệu, hình ảnh, hiện vật là đồ gốm, có niên đại cách nay khoảng từ 2.000 năm đến 3.000 năm, thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh; các tài liệu, hiện vật gắn liền với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân Quảng Nam – Đà Nẵng  như súng đạn, bom, chất hóa học; các hiện vật của đồng bào dân tộc ở miền núi của Quảng Nam – Đà Nẵng