Lễ hội đèn trời quốc tế Đà Nẵng 2019

Đây chỉ là bài tập event của các bạn sinh viên học môn marketing online sự kiện và lễ hội. Sau khi học xong các bạn vẫn giữ nguyên event với lượng người tham gia lớn nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn thông tin như vậy. Tất cả thông tin về lễ hội đèn trời Đà Nẵng đều không có thật. Mọi người lưu ý nhé!

Lễ hội đèn trời quốc tế Đà Nẵng 2019