Theo chân dân ăn vặt dạo quanh Đà Nẵng - Hội An

Một buổi chiều trời tạnh chút xíu sau mấy ngày mưa do ảnh hưởng bão, mình quyết định xắn tay lên và ăn một phát cho đã cơn thèm vặt ấp ủ mấy ngày nay. Lên đường nào!!

Ăn vặt Đà nẵng Ăn vặt Đà nẵng Ăn vặt Đà nẵng Ăn vặt Đà nẵng Ăn vặt Đà nẵng